Tegelvandring i Trelleborg

Häng med på en vandring bland tegelbebyggelsen i Trelleborg!

Datum: Lördagen 21:a september, kl 13.00 – ca 15.30

Industrialiseringen i slutet på 1800-talet och förekomsten av tegelbruk i Skåne gav upphov till en stor mängd stadskärnor och stationssamhällen byggda av bränt tegel. Som ett led i föreningens tema för året, ”Bränt och obränt tegel”, besöker vi ett typiskt sådant samhälle med dess rika förekomst av tegelbyggnader mitt i staden.

Vi tittar bland annat på det s.k. Kataloghuset vars fasad är murad med 27 olika slags tegel som en uppvisning av vad det närliggande tegelbruket Minnesberg kunde åstadkomma.

Vandringen sker i samarbete med Föreningen Gamla Trelleborg som även bistår med en guide. Efter visningen dricker vi kaffe på lämpligt café i staden.

Anmälan senast 12:e september till föreningens e-post info@skanskagardar.se . Kostnad för arrangemanget är satt till 70 kr och inkluderar visningen samt kaffet med fralla. Betalas på plats.