Vad vi gör

I föreningen ägnar vi oss åt olika aktiviteter, allt med en gemensam nämnare; intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.

Kurser

Föreningen ordnar årligen olika kurser i praktiska moment gällande reparation och restaurering med skånska byggmetoder. Vanligen återkommande är kurser kring olika moment med lera, exempelvis tillverkning av tegel, murning, putsning, klining. Alla kurser publiceras i medlemsbladet, på hemsidan och på Facebook-sidan, så håll utkik.

Föreläsningar och seminarier

Vi ordnar föreläsningar i ämnen som kan intressera ägare till äldre hus. De senaste åren har vi t. ex. haft ett heldagsseminarium om Grund, isolering, golv och energi. Ett annat handlade om kök – hur kan man anpassa funktionerna i ett modernt kök till sitt gamla hus? Året dessförinnan var ämnet tak av olika material.

Studiebesök av olika slag

Vi besöker t. ex. museer, kulturskyddade hus och ibland företag. Besökens syfte är att lära sig mer om byggtraditioner, titta på bevarandearbete eller lära sig om hantverk och material.
Några minnesvärda besök har varit på

Öppen gård

Att besöka andra medlemmars hus och gårdar för att se hur de löst sina husproblem brukar vara populärt. En variant är att vi har ett speciellt tema för dagen, t ex uthus, trädgårdar eller kök. Andra gånger väljer vi ställen som ligger någotsånär nära varandra så att det är lätt att besöka flera på samma dag.