Om föreningen

Föreningen Skånska Gårdar ser som sin uppgift att utbreda och vidmakthålla intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner

Historia

Föreningen bildades våren 1974 på Stora Tibbaröd över en kopp kaffe mellan Birgitta och Eric Lilius samt Karin Ohlson (Karzo på Sydsvenskan). Birgitta och Eric var nyblivna ägare till en fyrlängad skånegård och upptäckte snabbt att de inte hade de kunskaper som behövdes för att rätt restaurera/renovera och bevara en skånsk gård/länga, dvs. att bevara dess typiska karaktär. Tillsammans med andra nyblivna ägare sökte man kunskap, hjälpte varandra och utbytte givetvis lärdomar.

Per Hans gård

Per Hans gård som ligger i Östra Tvet på Revingefältet exproprierades av staten när Revingeheds övningsfält byggdes ut under 1960-talet. Gården förföll och meningen var att den skulle rivas 1991. I stället fick Skånska Gårdar hyra den och det gjorde vi t o m år 2005.

De nödvändigaste reparationerna utfördes av frivilliga krafter och under ett antal kurser som hölls här. Vidare fick föreningen ett anslag ur en kungafond och hjälp av en grupp från Malmö som arbetstränade här.

Färgen Per Hans-blått kom till vid en fönstermålarkurs, när målarmästare Allan Linder hittade färgrester på ett fönster. Gården användes även för andra kurser, mässor, utställningar och mycket annat.

Styrelsen

Föreningens styrelse är vald på årsmötet den 19:e maj 2018

 • Ordförande
  • Eleonor Nilsson Odén
 • Ledamöter
  • Elisabeth Logård
  • Ann Renbjer
  • Thord Kristiansson
  • Bengt Rodén
  • Margareta Leijonhufvud
  • Maria Attström
 • Suppleanter
  • Henrik Nilsson
  • Anita Rodén
  • Peder Hermodsson
  • Karin Larsarp
  • Tomas Stanislawski
  • Anna Tengborg
 • Revisorer
  • Bo Bergsten (ordinarie)
  • Monica Nilsson (ordinarie)
  • Folke Abrahamsson (suppleant)
  • Torsten Svensson (suppleant)
 • Valberedning
  • Bengt Rodén (sammankallande)
  • Anne Nilsson (ordinarie)
  • Pia Sander (ordinarie)
  • Anita Rodén (suppleant)