Biblioteket

En samling med litteraturtips och annan läsning kring Skånska gårdar

Böcker

 • Bindingsværkshuset: renovering, fugtskader, isolering
  Ulf Vejlby, 1991, Skovlænge
  ISBN 87-89475-10-0. 67 sidor, illustrerad
 • Skånelängor: att förstå och bevara ett kulturarv
  Ove Torgny, 1984, LiberFörlag, inbunden
  ISBN 91-38-90281-8. Libris
 • Handbok i sydöstskånsk byggnadsteknik
  Kerstin Barup, Mats Edström, 1983, SÖSK
  ISBN 91-72608-57-9. Libris
 • Skiftesverk i Sverige: ett tusenårigt byggnadssätt
  Gunnar Henriksson, 1996, Byggforskningsrådet. Rikt illustrerad. Lexikon.
  ISBN 91-54057-59-0. Libris
 • Bålehus: om skånskt skiftesverk
  Gunnar Henriksson, 2000, Gustav Adolfs akad.
  ISBN 91-85352-41-1. Libris
 • Kort vägledning i skånsk byggnadsvård
  Olle Svedberg, Mats Edström, 1975, Skånekommittén för byggnadsvårdsåret
  Libris
 • Skansens handbok i vården av gamla byggnader
  Gotthard Gustafsson, Arne Biörnstad, 1981, Forum
  ISBN 91-37073-65-6. Libris
 • Nyaste handbok för målare och lackerare
  L E Andés, 1946, Bonnier
  Libris
 • Kakelugnar, spisar och kaminer
  Britt och Ingemar Tunander, 1982, Ica bokförlaget
  ISBN 91-53406-69-9. Libris

Rapporter, uppsatser och avhandlingar

 • Den traditionella stråtäckta homejan under perioden 1700-1900
  Therese Melin, 2013, Uppsats inom institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
  Nedladdning
 • Tegeltak – återanvändning och återläggning
  Frida Sewén / Christina Persson, 2017, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
  Nedladdning
 • Lersten i skånsk byggnadstradition
  Linnéa Stolle Wassberg, 2010, Kandidatuppsats inom institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
  Nedladdning
 • En 200 år gammal skånelänga uppnår 2000-talets energikrav – hur är det möjligt?
  Niklas Hjalmarsson/ Christofer Lövgren, 2005, Examensarbete Lunds Tekniska Högskola
  Nedladdning
 • Hantverkskunskap rörande skånsk träbyggnation på landet
  Karl-Magnus Melin, 2010, Knadriks Kulturbygg AB
  Nedladdning
 • Hantverkskunskap rörande skånsk byggnation med lera på landet
  Karl-Magnus Melin, 2011, Knadriks Kulturbygg AB
  Nedladdning