Kurs i att mura bakugn

En skånegård från 1800-talets mitt, belägen nära Tomelilla, kommer i höst att få en ny bakugn. Ugnen ska muras upp i den gamla smedjan, som nu ska bli bagarstuga. Det blir en traditionell bakugn med innermåtten 1×1 meter med ett murat valv över härden.

Datum: Lördag-söndag 12-13:e oktober kl. 09.00-18.00

I kursupplägget varvas teori med praktik under handledning. Deltagarantalet är begränsat till 8 personer. Ledare för kursen är Johan Carlsson, murare och kakelugnsmakare.

Pris: 2500 kr, medlemmar i Skånska Gårdar och/eller i Svenska Byggnadsvårdsföreningen får 10% rabatt, ange medlemsnummer vid anmälan. I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika båda kursdagarna.

Anmälan till info@kursmedtradition.se , ange namn, adress, e-postadress, mobilnummer och personnummer. Anmälan är bindande. Kursen är ett samarrangemang mellan Kurs med tradition, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Skånska Gårdar.