Föreningen Skånska gårdar ser som sin
uppgift att utbreda och vidmakthålla
intresset för den skånska landsbygdens
byggtraditioner.


 

info@skanskagardar.se

  Skånelängans traditionella utformning Bild: Eric Lilius
Om oss Artiklar Bildarkiv Bladet

Föreläsningar

Kurser Länkar Medlem Studiebesök Öppen gård

 

 

 

 


 

 

 

 

Senaste medlemsbladet är nr 2. Nr 3 utkommer augusti/september.

Vi hoppas kunna bjuda på ett lika fint program i höst, mer därom i medlemsbladen 3 och 4, och här på hemsidan.
Rapport från det lyckade årsmötet,vårt fyrtionde (40:e), lerkursen mm kommer också i blad nr 3.

Genom en donation kan vi skanna in och digitalisera ytterligare drygt 10 år av medlemsblad, tillgängliga för medlemmar
här på hemsidan. Från 1991 och framåt är samlingen idag komplett.

Våra kurser/seminarier osv är normalt öppna för medlemmar, men i mån av plats kan icke medlemmar komma ifråga!

 

 

 


 

 

  

 
Föreningen

Skånska gårdar

 

Nyfiken på skånsk

byggnadsvård?

 

Välkommen in!

 

Klicka på loggan

för att öppna!

 

 

 

 

 

 


 

Klicka på loggan för att komma in!

Copyright: Skånska Gårdar
Uppdaterad 140619/cf