Introduktionskurs i skånsk timringsteknik

Carl von Linne skrev under sin skånska resa om hur skåningarna byggde sina hus på marken och därefter på en gång reste hela stommen. Något som fortfarande praktiseras av moderna snickare i en förenklad variant då dagens klena dimensioner medger att flera steg som är nödvändiga vid arbete med grovt timmer kan strykas. För att öka förståelsen för den skånska byggnadskulturen och sprida kunskapen kring hantverket till de som faktiskt äger och vårdar sina egna hus kommer vi hålla en introduktionskurs i skånska timringstekniker med utgångspunkt från Carl von Linnés beskrivning av byggprocessen. Ingen förkunskap förväntas av deltagarna.

Metoderna som används kan praktiseras vid allt från byte av fotträ till finsnickeri med lister och foder.

Kursinnehåll:

  • Introduktion och presentation
  • Invägning och riktning av byggtimmer
  • Utslagning av timmerväggar
  • Påritning av träsammanfogningar (tappar, tapphål mm)
  • Att arbeta med traditionella handverktyg
  • Virkesval och analys av äldre byggnadsdelar (om tid finns)

Deltagarna behöver ta med sig följande verktyg:

  • Tumstock
  • Penna
  • Vattenpass
  • Dessutom gärna handverktyg som stämjärn, yxa, mindre träklubba, kniv och vinkelhake/timmermansvinkel.

Antal deltagare: minst fem och högst tio.

Pris: 850 kr för medlemmar i föreningen

Lunch: Deltagarna tar med sig sin egen.

Datum: Lördagen den 14 mars kl. 8.00 – 17.00 i Linderöd.

Kursgivare är Jakob Nilsson, Gögalunds Såg & Hantverk.

Anmälan senast 9/3 2020 till aktiviteter@skanskagardar.se

Anmälan är giltig när kursavgiften betalats till Skånska Gårdars bg. 687-4234

Efter att avgiften inbetalats meddelas plats och vägbeskrivning.

Välkomna!