Årsmötet 2019 på Svaneholm

Då var föreningens ordinarie årsmöte 2019 till ända.
Stort tack till alla som kom och deltog, det blev ett välbesökt möte!

Mötet hölls på anrika Svaneholms slott utanför Skurup. Slottet är en byggnad och en plats med otrolig rik historia. Platsen valdes delvis på grund av anknytningen till årets tema, lera. Godset drevs under skiftet 1700/1800-talet av Rutger Macklean som var upphovsmannen bakom enskiftet och för att knyta an till lertemat även den som spred metoden med lerbyggda hus utan korsvirke, så kallade mackelerade hus. Föreningen höll senast några veckor sedan en kurs i tekniken med lerhus.

Efter årsmötesförhandlingarna fick deltagarna en guidad visning av både interiören av slottet, som är ett museum med över 13.000 föremål och som drivs av Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening.

Besök gärna Svaneholms websida,
https://www.svaneholm.com/

Årsmötesförhandlingarna gick dagordningsenligt till. Två stora nyheter avhandlades på årets möte.

Dels har föreningens ordförande, Eleonore Nilsson Odén valt att efter hela 12 år på ordförandeposten inte ställa upp på omval. Valberedningens förslag antogs av närvarande på årsmötet, föreningens ordförande är härmed Thord Kristiansson från Munka-Ljungby. Thord har sedan tidigare suttit i föreningens styrelse och har bakgrund som byggnadsmålare med inriktning på traditionellt måleri.

Varmt välkommen Thord till posten som ordförande!

Och stort tack till Eleonore för många fina år vid rodret! Vi hoppas alla att du blir kvar som aktiv medlem i föreningen.

Sedan så antogs det förslag till stadgeändring som kom upp på årsmötet 2018 och som sedan behandlats på ett extra årsmöte 2018, nämligen ändringen om att ledamöter till styrelsen väljs på två års mandat. Hälften av ledamöterna väljs om ett år, den andra hälften nästa år. På det viset får man en viss kontinuitet i styrelsens sammansättning.

Det tryckta bokslutet för 2018 som delades ut på mötet innehöll tyvärr några felaktigheter, det beslutades på mötet om att nytt bokslut kommer att skickas ut med nästa medlemsblad, tillsammans med årsmötesprotokollet.